Spanning over generaal pardon

Icoon PolitiekHet kabinet dreigt in conflict te komen met de Tweede Kamer over een generaal pardon voor asielzoekers, die nog onder oude wetgeving vallen.

Maandagavond vond politiek topberaad plaats tussen premier Jan Peter Balkenende en bewindslieden van CDA en VVD over een brief hierover die dinsdag bij de Tweede Kamer moet zijn. De tekst van die brief was maandagavond nog niet klaar. Vice-premier Gerrit Zalm (VVD) noemde het een ''heikele politieke kwestie''.

Een meerderheid van 75 tegen 74 Kamerleden aanvaardde vorige week een motie, waarin wordt aangedrongen op het voorlopig stoppen met uitzetten van asielzoekers. Het kabinet had de motie ten sterkste ontraden.

Maandag bleek dat de VVD-bewindslieden volgens ingewijden niet bereid zijn de Tweede Kamer tegemoet te komen. Dat brengt CDA-premier Balkenende in een lastige positie. Van hem wordt verwacht dat hij deze week besprekingen over een nieuwe coalitie aangaat met PvdA en SP. Laatstgenoemde partijen ondersteunden de motie.

Verwijt
De motie werd ingediend door PvdA-fractievoorzitter Wouter Bos. Premier Balkenende tilt daar zwaar aan. Hij verwijt de PvdA te ''schaken op twee borden'' door haar zin door te drijven via een ''toevallige meerderheid'' in de Kamer. Balkenende vindt dat deze gevoelige kwestie niet in de Kamer, maar in formatiegesprekken geregeld moet worden. Dat kwam hem maandag op kritiek te staan van SP-leider Jan Marijnissen. Hij kaatste de bal terug door te schrijven dat het kabinetsbeleid van Balkenende jarenlang gedreven heeft op gelegenheidsteun van de LPF, als de toenmalige regeringspartner D66 dwars lag.

Maandag ging het CDA ermee akkoord om onder leiding van informateur Rein Jan Hoekstra met PvdA en SP in gesprek te gaan om de mogelijkheden van samenwerking af te tasten.