Duurzaam voedsel in kantines

Icoon GezondheidIn 2010 moet de catering in overheidsgebouwen voor ten minste 40 procent uit biologische producten bestaan. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben hierover afspraken gemaakt. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dit maandag bekendgemaakt.

Daarnaast moet voor de verpakking van etenswaren zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van gemakkelijk afbreekbare materialen. Producten moeten ook voldoen aan criteria voor eerlijke handel. De overheden nemen de 'duurzaamheidseisen' mee in nieuwe contracten die ze met cateraars afsluiten.

Voor andere inkopen worden de komende tijd duurzaamheidseisen vastgesteld. De overheid wil zo het bedrijfsleven stimuleren om milieubewuster te produceren.