Links kritisch over onderzoek Irak

Icoon PolitiekPvdA en GroenLinks plaatsen vraagtekens achter het instellen van een commissie onder leiding van oud-SGP-Kamerlid Koos van den Berg. Deze commissie moet alle feiten boven tafel krijgen rond de verhoren van gevangen genomen Irakezen, eind 2003.

Minister Henk Kamp van Defensie schreef de Tweede Kamer vrijdag dat de commissie Van den Berg in overleg treedt met de reeds bestaande commissie van Toezicht op de Veiligheidsdiensten (CTIVD), indien de CTIVD een onderzoek instelt.

GroenLinks en en PvdA willen van Kamp weten of de CTIVD deze zaak nog onderzoekt en wijzen erop dat de commissie Van den Berg niet de bevoegdheid heeft om getuigen onder ede te horen.

PvdA-Kamerlid Bert Koenders wil bovendien weten wat de motieven waren van het Openbaar Ministerie om deze zaak te seponeren. Mariko Peters van GroenLinks vindt dat nog steeds onduidelijk is hoe de overdracht van gevangenen door Nederlandse militairen geregeld is. Dat is volgens haar nog steeds van belang in verband met de troepen in Uruzgan, die gevangenen overdragen aan de Afghaanse autoriteiten.