[update] Opkomst waarschijnlijk lager dan in 2003

Icoon VerkiezingenDe opkomst deze verkiezingen lijkt iets lager uit te gaan vallen dan de verkiezingen in 2003. Om 16.00 uur had zo'n 45 procent van de kiezers gestemd. Volgens opiniepeiler Maurice de Hond ligt de opkomst tot nu toe een fractie lager dan tijdens de vorige Kamerverkiezingen, toen in totaal 79,9 procent van de stemgerechtigden aan de verkiezingen deelnam. Deze keer mogen ruim 12 miljoen mensen een stem uitbrengen. In de grote steden is de opkomst iets lager dan elders in het land.

De opkomst onder allochtone kiezers lijkt hoog uit te vallen. Om 12.00 uur had 37 procent van de allochtone kiezers gestemd. Als die trend doorzet zal aan het eind van de dag minimaal 67 procent en mogelijk zelfs 78 procent hebben gestemd. Dat blijkt uit onderzoek van Foquz Etnomarketing. Volgens Foquz zullen zeker 12 zetels door allochtonen worden bepaald. De groep stemt vooral op de linkse partijen.

Update 19.35 uur
De opkomst lag om 19.00 uur rond de 70 procent, meldt persbureau Novum. Volgens een woordvoerster in Amsterdam lag de hoofdstad achter, met een opkomst van 44 procent tot 18.00 uur. In Rotterdam lag met 55 procent de opkomst ook lager. In Maastricht en Alkmaar stemde 60 procent van de mensen, op de voet gevolgd door Enschede met een opkomst van 59 procent. Den Haag en Eindhoven moesten het met een lagere opkomst doen. Daar lag de opkomst tot 16.00 op ongeveer 38 procent.