Nederlandse moslima's komen met manifest

Icoon BinnenlandsGisteren presenteerde zich in Amsterdam het Islamitisch Vrouwen Manifest. Deze moslimvrouwen willen in Nederland collectief de strijd aangaan tegen ongelijkheid en onrechtvaardigheid binnen de moslimgemeenschap.

Volgens het manifest zijn vrouwen en mannen in de islam ''in principe'' gelijk aan elkaar. Desondanks voelen moslima's in de hele wereld zich nog regelmatig ondergeschikt of onderdrukt. De opstellers van het manifest willen samen met andere moslimvrouwen in Nederland ''een beweging op gang brengen om bewustwording te stimuleren van patriarchale (waar het mannelijke de norm is) denkwijzen en praktijken, zoals die zich in de huidige moslimgemeenschap in ons land voordoen''.

Niet alleen mannen
Het zijn niet enkel islamitische mannen die de ongelijkheid in stand houden, maar óók de vrouwen, zo stelt het manifest. In de moskee is vaak weinig plek voor moslimvrouwen en gehoorzaamheid is een groot goed binnen het huwelijk. Vrouwen worden veelal geacht thuis te blijven bij de kinderen en zijn regelmatig slachtoffer van huiselijk geweld. Nog altijd klinken in Nederlandse moskeeën vrouwonvriendelijke of zelfs vijandige preken.

De initiatiefnemers gaan uit van de islam, die volgens de opstellers oproept tot ''rechtvaardigheid en gelijkheid'' tussen vrouwen en mannen. Ze benadrukken geen strijd tegen de mannen te willen voeren. ''We willen juist met ze samenwerken. Het is een strijd tegen een bepaald gedachtengoed. Dat moeten we concreet aanpakken.''

Doel van het manifest is:
- Het streven naar bewustwording en het stimuleren van een open discussie in de Nederlandse islamitische gemeenschap;
- Zorgen dat vrouwen meer invloed en gezag krijgen in bijvoorbeeld besluitvormingsorganen;
- Stimuleren van onderwijs voor moslima's;
- Vrouwennetwerken opzetten;
- Zich bemoeien met wetten, regels en systemen die de zelfbeschikking van moslimvrouwen belemmeren.

Afgelopen zondag was er in New York ook al een initiatief van moslimvrouwen. Islamitische feministes uit de hele wereld verenigden zich daar en spraken af een vrouwenraad op te richten die de Koran gaat interpreteren.