Akkoord over bouw kernfusiereactor

Icoon EuropaZeven partners hebben dinsdag in Parijs getekend voor de bouw van de Internationale Thermonucleaire Experimentele Reactor (ITER) voor kernfusie in Zuid-Frankrijk. De betrokken partijen zijn China, de Europese Unie, India, Japan, Rusland, de Verenigde Staten en Zuid-Korea.

De bouw van de eerste ITER-reactor voor kernfusie kost circa tien miljard euro. De reactor moet goedkopere en schonere stroom leveren dan door kernsplitsing, de huidige energiebron van kerncentrales.

''Als er niets verandert, zal de mensheid over bijna tweehonderd jaar bijna alle fossiele brandstoffen hebben verbruikt'', zei de Franse president Jacques Chirac bij de ondertekening van het contract. Chirac noemde het ITER-project een ''overwinning in het algemeen belang van de mensheid.''

Het heeft tien jaar van overleg gekost om het internationale wetenschappelijke project op papier van de grond te krijgen. De feitelijke bouw van de onderzoeks-reactor in Cadarache in de buurt van Marseille begint in 2008 en duurt tien jaar.

De EU betaalt de helft van de kosten voor de bouw van de reactor. De andere partners betalen gezamenlijk de rest. Voor het project worden vierhonderd wetenschappers aangenomen. De partners hebben de afspraak gemaakt dat twee derde van die wetenschappers niet uit Frankrijk komen.

Aanvankelijk was ook Japan in de race als vestigingsland voor de reactor. Het land trok zich in 2005 terug als kandidaat in ruil voor de toezegging dat twintig procent van de staffuncties naar Japanners gaan. Bovendien is de Japanner Kaname Ikeda als projectleider aangesteld.

ITER ontwerp
De geplande experimentele fusiereactor ITER