Radiostation Caz! wil stemkaarten verdelen

Icoon RadioWie geen zin heeft om te stemmen, daar het nut niet van in ziet of geen idee heeft op welke partij zijn stem uitgebracht moet worden, kan zijn stemkaart opsturen naar radiostation Caz!.

Timur en Rámon, van het programma Timur Open Air, verdelen die kaarten vervolgens onder extra enthousiaste kiezers. ''Het is net als met oude schoenen. Jij bent er klaar mee, maar je kan er altijd iemand anders blij mee maken.''

StemkaartVolgens de kieswet mag een stemgerechtigde een ander machtigen om namens hem een stem uit te brengen. Een kiezer mag namens maximaal twee anderen stemmen. De dj's verzamelen stembiljetten die door de eigenaar zijn ondertekend voor machtiging.

De Kiesraad bekijkt nog of deze actie binnen de grenzen van de wet valt.