'Gemeenten moeten bordelen en growshops kunnen weren'

Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen bordelen, growshops en belwinkels te weren als ze vrezen dat die overlast veroorzaken. Het CDA zal een initiatiefwetsvoorstel hiertoe indienen.

Tweede Kamerlid Sybrand van Haersma Buma heeft dat maandag bekendgemaakt tijdens een verkiezingsbijeenkomst met de pers. Volgens het CDA zijn growshops (waar ingrediënten voor de wietteelt te koop zijn) en belwinkels ''voorportalen van de georganiseerde criminaliteit''.

Dekmantel
Belwinkels vormen vaak een dekmantel om geld wit te wassen, aldus Van Haersma Buma. Op dit moment kunnen gemeenten wel voorkomen dat coffeeshops er zich vestigen, maar voor seksbedrijven, growshops en belwinkels geldt dat nog niet.

Het initiatiefwetsvoorstel van het CDA maakt deel uit van het plan Respect in de buurt. Dat bevat maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid van wijken te verbeteren. Daarin staat onder meer dat de politie bewoners van een buurt meer moet betrekken bij het tegengaan van criminaliteit.

Wijken moeten een eigen budget krijgen om de leefbaarheid te verbeteren. Gemeenten moeten de panden van huisjesmelkers sneller kunnen onteigenen. Ook moet bij wet worden geregeld dat een huisjesmelker wiens pand is onteigend geen nieuw onroerend goed mag verwerven.