Steeds meer Nederlanders emigreren

Icoon BinnenlandsSteeds meer Nederlanders zoeken hun heil in het buitenland. Uit gegevens van het CBS blijkt dat bijna 100.000 mensen in de afgelopen negen maanden Nederland vaarwel hebben gezegd. Als deze ontwikkeling in de overige drie maanden doorzet, zal 2006 een recordjaar voor emigratie worden, met ruim 130.000 emigranten.

Veel mensen die ooit naar Nederland waren geëmigreerd, besluiten om hun leven in het vaderland voort te zetten. Daarnaast zijn er ook veel autochtonen die Nederland verlaten. Bijna de helft van de emigranten was in Nederland geboren.

Immigratie
De groei van het aantal immigranten neemt toe, maar niet zo snel als het aantal emigranten. Voor de derde keer op rij, is de emigratie hoger dan de immigratie in Holland. In de eerste negen maanden van 2006 hebben zich 76.000 immigranten in Nederland gevestigd, een toename van 6.000 ten opzichte van een jaar eerder. Vooral meer Duitsers, Amerikanen en Polen komen naar Nederland.

Dalende geboorte
Nederlanders maken steeds minder kinderen. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn 139 duizend kinderen geboren, ruim drieduizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Met dit tempo worden dit jaar minder dan 185 duizend kinderen geboren: het laagste aantal in twintig jaar.

Dieptepunt bevolkingsgroei
Door al deze ontwikkelingen - tezamen met het sterftecijfer - groeit de Nederlandse bevolking dit jaar naar verwachting met twintigduizend personen. Sinds het begin van de metingen in 1900 is die groei niet zo laag geweest.

Met dank aan pberends voor de submit.