'Over 50 jaar bijna geen vis meer'

Als de overbevissing en vernietiging van het zeeleven in het huidige tempo doorgaat, zal er medio deze eeuw bijna niets meer te vissen zijn. Dat staat in een groot internationaal wetenschappelijk onderzoek waarvan de resultaten donderdag zijn gepubliceerd in het blad Science.

Uit een analyse van wetenschappelijke data van de afgelopen veertig jaar en historische verslagen van ruim duizend jaar, blijkt dat de biodiversiteit van de zeeŰn - vissen, schelpdieren, vogels, planten en micro-organismen - dramatisch is afgenomen. Het aantal soorten is met bijna een derde afgenomen.

Ondergang
De onderzoekers hebben deze resultaten uit het verleden doorberekend naar de toekomst en komen tot de conclusie dat in 2048 alle soorten voor de ondergang zullen staan. Dat betekent dat dan van de oorspronkelijke aantallen minder dan 10 procent over zal zijn. Ook grote zeezoogdieren als orka's, dolfijnen en zeehonden zullen drastisch in aantal teruglopen.

''Wat we benadrukken is dat de voorraden eindig zijn; wij zijn al door een derde heen en we zullen ook door de rest heen gaan'', zei onderzoeker Boris Worm van de Dalhousie Universeit in Canada tegen de BBC. Steve Palumbi van de Amerikaanse Stanford Universiteit stelt dat dit de laatste eeuw is dat we wild zeevoedsel hebben tenzij we drastisch anders met het leven in zee omgaan.

De onderzoekers pleiten voor meer beschermde gebieden waardoor bestaande soorten kunnen overleven. Dit blijkt ook een effectieve manier om uitgeputte gebieden te laten herstellen, zo blijkt volgens Worm uit de praktijk. Zonder een vangstverbod is de kabeljauw in de Noordzee ten dode opgeschreven, stellen de wetenschappers.