'D66 en VVD beste voor economische groei'

Icoon Economie De verkiezingsprogramma's van VVD en D66 komen goed te voorschijn uit het vergelijkend onderzoek dat het Central Planbureau (CPB) heeft gedaan bij acht partijen. De twee programma's zorgen op lange termijn voor de meeste economische groei. Ook als het gaat om de sanering van de overheidsfinanciŽn met het oog op de komende vergrijzing scoren D66 en VVD goed, net als het CDA.

Wat koopkracht betreft komen de programma's van GroenLinks en SP als beste uit de bus. Een doorsnee gezin krijgt er dankzij GroenLinks 2 procent bij, en bij de SP 1,5 procent. Bij VVD en D66 is dat 1,25 procent en bij CDA, PvdA en ChristenUnie 1 procent. Maar de programma's van GroenLinks en SP zijn op termijn minder gunstig voor de positie van de schatkist.

Volgens het planbureau zorgen ook VVD en D66 voor de laagste werkloosheid, althans op de langere termijn. Op de korte termijn doen de plannnen van GroenLinks het beter.

De CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma's van de acht partijen is donderdag gepubliceerd. Eerder werd al bekend dat de partijen hun programma's op diverse punten moesten aanpassen omdat het CPB de opgenomen bezuinigingen niet realistisch vond.

Directeur Coen Teulings van het CPB noemde donderdag bij de presentatie van de cijfers de verschillen tussen de maatregelen die de partijen in hun verkiezingsprogramma's voorstellen "fors". Zo bezuinigen SP en GroenLinks stevig op Defensie en infrastructuur, maar steken zij wel veruit het meeste extra geld in de sociale zekerheid. Ook als het gaat om extra geld voor onderwijs doen SP en GroenLinks het meeste, samen met D66. Die laatste partij bezuinigt weer het meeste op de sociale zekerheid, gevolgd door de VVD.

D66, SP en VVD doen het meeste aan lastenverlichting voor gezinnen. Bij alle partijen, behalve CDA en ChristenUnie, gaan de lasten voor bedrijven omhoog, veruit het meeste bij de SP. GroenLinks verhoogt de milieulasten het meeste.