Allochtonen kiezen vaker abortus

MedischUit cijfers die de Rutgers Nisso Groep vandaag heeft gepresenteerd, blijkt dat zwangere allochtone meisjes vaker voor een abortus kiezen. Vooral Turkse en Marokkaanse meisjes grijpen steeds vaker naar dit middel om het krijgen van een kind te voorkomen. Het aantal zwangere meisjes dat een kind laat komen is in vier jaar tijd gedaald van 40 naar 35%.

Per duizend vrouwen laten gemiddeld vijf autochtonen (0,5%) in de leeftijd van 15 tot en met 44 jaar abortus plegen als ze zwanger zijn. Bij Turkse en Marokkaanse vrouwen komt abortus vier keer zo vaak voor (2%), bij vrouwen uit Midden- en Zuid-Amerika, Afrika, Suriname en de Antillen tien keer (5%).

De Rutgers Nisso Groep stelt vast dat er meer voorlichting moet komen voor allochtone (Turkse en Marokkaanse) meisjes. Van hen begrijpt 20% door taalproblemen de voorlichting niet. En van huis uit worden ze niet voorgelicht over anti- conceptie, omdat men er vanuit gaat dat meisjes behoren te trouwen als maagd.

Het totale aantal abortussen in Nederland is vorig jaar licht gedaald tot 32.982.