Veel mis met subsidieverstrekking in Bijlmer

Icoon BinnenlandsHet Amsterdamse stadsdeel Zuidoost controleert vrijwel niet wat er met subsidies voor welzijnsinstellingen gebeurt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant. Daar komt ook uit naarboven dat er in het stadsdeel een bestuurscultuur heerst waarbij politici subsidies verstrekken aan stichtingen waar ze zelf belangen in hebben.

De krant spitte door officiŽle documenten van het stadsdeel en van stichtingen die in Amsterdam Zuidoost zitten. Zo werd er gekeken in begrotingen, jaarverslagen en subsidieaanvragen. Daaruit bleek dat vooral de PvdA verweven is met maatschappelijke organisaties. Raadsleden zijn zelf betrokken bij besturen van stichtingen waaraan ze subsidie verlenen.

Een voorbeeld is PvdA-raadslid Andrť Bhola. In het najaar van 2004 stelde hij de stadsdeelraad voor 50.000 euro vrij te maken voor een gezondheidscampagne voor allochtone ouderen. De raad ging akkoord. Een dag later vroeg Bhola als voorzitter van de stichting Anand Joti uit deze nieuwe subsidiepot 32.000 euro. Een jaar later wist hij zelfs de complete pot te verkrijgen, plus 7500 euro voor 'testmateriaal'.

Volgens een anoniem oud-raadslid is er veel mis in Zuidoost. "De hele raad kent de verhalen over belangenverstrengeling, corruptie en vriendjespolitiek, maar iedereen zwijgt. Ze hebben allemaal boter op het hoofd."

Het stadsdeelbestuur Zuidoost spreekt de beschuldigingen van de Volkskrant tegen. "Niet is aangetoond dat het stadsdeelbestuur inbreuk maakt op de integriteitscode voor raadsleden."