Antillen worden Nederlandse gemeenten

Icoon Binnenlands De Antilliaanse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden een soort gemeenten binnen Nederland. Deze eilanden krijgen net als andere gemeenten burgemeesters en gemeenteraden. Ook krijgen de inwoners van de eilanden kiesrecht voor de Tweede Kamer en voor het Europees Parlement. De eilanden worden feitelijk deel van Nederland en de Europese Unie. Nederland en de eilanden hebben daarover woensdag een akkoord bereikt.

De Antilliaanse wetgeving zal op deze eilanden verdwijnen en zal vervangen worden door Nederlandse wetgeving. De eilanden komen met deze maatregelen veel dichter bij Nederland te staan dan momenteel het geval is. Het nog niet bekend welke munteenheid de nieuwe gemeenten krijgen. Overigens wonen er op deze eilanden samen slechts 15.000 inwoners.

Er zijn wel enkele verschillen met huidige gemeenten. Zo zal de rijksoverheid controleren of de Antilliaanse gemeenten hun zaakjes financieel op orde hebben. De eilanden mogen geen geld lenen van de rijksoverheid. De eilanden krijgen een ander sociaal systeem dan het Nederlandse vasteland, dat aangepast is op het welvaartsniveau in die gebieden. "Het is niet zo dat nu het schip met goud die kant op gaat", aldus minister Atzo NicolaÔ van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Pas wanneer alles financieel in orde is zullen de eilanden deel van Nederland worden.

Sint Maarten en CuraÁao willen juist een meer autonome positie die vergelijkbaar is met Aruba. Nederland stelt echter hoge financiŽle eisen aan de gebieden waardoor gesprekken met deze gebieden niet vlotten. Pas wanneer er met alle Nederlandse Antillen een overeenkomst is zullen de maatregelen gelden.De Nederlandse Antillen