AOW'ers steeds meer in geldnood

EconomieVoor ouderen met alleen AOW is rondkomen volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) steeds moeilijker geworden. Zo was een alleenstaande 65-plusser met een minimuminkomen en een huurhuis in 2000 nog 42% van zijn inkomen kwijt aan vaste lasten. Dit jaar gaat de helft (50,1%) op aan zaken, zoals huur, energie, water, telefoon en (zorg)verzekeringen. Ouderen zijn volgens het Nibud een belangrijke risicogroep geworden als het gaat om betalingsproblemen.

Daarom is het instituut dinsdag de campagne 'Financieel Fit op Leeftijd' begonnen. Daarin worden 65-plussers gestimuleerd zoveel mogelijk gebruik te maken van financiŽle voordelen die samenhangen met hun leeftijd, zoals speciale ouderenkortingen, en geen schroom te hebben om daarvoor hun hand op te houden.

Ouderen die samenwonen zien inmiddels 43,5% van hun inkomen opgaan aan vaste lasten. Zes jaar geleden was dat nog 34,8%. Dat 65-plussers meer kwijt zijn aan vaste lasten, verklaart volgens het Nibud waarom ze meer betalingsproblemen hebben en vaker een beroep doen op schuldhulpverlening. Er blijft immers steeds minder over voor voeding, versnaperingen, kleding, vrije tijdsuitgaven en huisdieren.

Het Nibud wijst erop dat de gepensioneerden extra kwetsbaar zijn. ''Anders dan 65-minners zijn zij meestal niet in staat door arbeid hun inkomsten te verhogen om daarmee hun schulden op te lossen.'' Ook kunnen ze moeilijker krediet krijgen. Daarnaast hebben ze vaak extra kosten wegens aanpassingen aan de woning, speciale medicijnen en huishoudelijke hulp.