'Aanpak Marokkaanse jongeren kan beter'

PolitieVolgens Eric Bervoets, onderzoeker van de Politieacademie, die vandaag promoveert aan de Universiteit Twente, kan de harde aanpak van Marokkaanse reljongeren beter geregeld worden. De harde aanpak die de politie nu uitoefent - die volgens veel burgers overigens nog veel te soft is - heeft alleen een korte termijn werking. Op lange duur kan zo'n harde aanpak juist leiden tot een kloof tussen politie en de buurt waardoor er nog meer spanningen ontstaan.

Bervoets onderzocht hoe de politie in Gouda, Utrecht en Amsterdam de afgelopen jaren omging met Marokkaanse jongeren. De politie zou er volgens hem steeds oog voor moeten hebben dat, juist in kwetsbare wijken, sommige bewoners er ůůk belang bij hebben om tegen jongerenoverlast in actie te komen. De onderzoeker pleit daarom voor een coalitie tussen bewoners, politie en het lokale bestuur. Als voorbeeld noemt hij de Marokkaanse buurtvaders en bewonersplatforms.

Hij pleit verder voor een wijkpolitie die zich tegenover probleemjongeren opstelt als een strenge, maar rechtvaardige huisvader. Dat optreden moet consequent, voorspelbaar gebeuren daarbij duidelijk de grenzen aangevend over het toelaatbare. ''Jongeren vragen om die duidelijkheid. Met de ene keer handhaven en de andere weer 'soft' optreden geeft de politie een verwarrend signaal af.''