Economen vinden vergrijzing een zegen

Icoon Economie De vergrijzing is een zegen. Doemscenario's dat drastische overheidsbezuinigingen nodig zijn voor de vergrijzing zijn onzinnig. Dat heeft de Raad van Economische Adviseurs (REA) van de Tweede Kamer geschreven in een advies over de Miljoenennota. De REA bestaat uit vijf prominente hoogleraren economie met verschillende politieke achtergronden. Dit advies gaat lijnrecht in tegen de rapporten over de vergrijzing die de kern vormen van het begrotingsbeleid van het kabinet.

De REA neemt stelling in tegen twee belangrijke rapporten van het Centraal Planbureau (CPB) en de ambtelijke Studiegroep Begrotingsruimte. De raad noemt deze rapporten "angstig en eenzijdig". De hoogleraren denken niet dat de vergrijzingskosten onbetaalbaar worden als er niet drastisch bezuinigd wordt in de publieke financiŽn. De berekeningen van het CPB bevatten volgens hen betwistbare financiŽle aannames. Versneld de staatsschuld aflossen, zoals het CPB oppert, is "onzinnig" volgens het REA: ze miskennen "de oneindigheid van het leven van een staat".

De vergrijzing en de bevolkingskrimp zijn het gevolg van vooruitgang en welvaartsgroei. De sociale instituties zijn volgens de hoogleraren wellicht versteend, maar "geen verschijnselen die tot wanhopen nopen". Vergrijzing is "het succesverhaal van emancipatie, innovatie en keuzevrijheid", voort-vloeiend uit een dalend geboortegetal en een dalend sterftecijfer. Er hoeven geen maatregelen genomen te worden tegen de krimpende bevolking: geboortebevorderende maatregelen en extra arbeidsmigranten toelaten om de vergrijzing te financieren zijn "overmoedige en ongewenste beleidsinitiatieven".

Met dank aan Proxima voor de submit.