'Zo'n 15% predikanten twijfelt aan God'

Eén op de zes predikanten in Nederland weet niet of er een God of hogere macht bestaat of gelooft er zelfs helemaal niet in. Dat blijkt uit een vrijdag gepresenteerd onderzoek van godsdienstsocioloog Hijme Stoffels van de Vrije Universiteit.

Het onderzoek is in opdracht van de IKON verricht onder de bij die omroep aangesloten kerken. Aanleiding is het 60-jarige bestaan van de IKON. Ruim achthonderd voorgangers werd gevraagd naar hun godsbeeld.

De verschillen tussen de kerken zijn erg groot. Voorgangers van het Leger des Heils en de Gereformeerde Bond twijfelen helemaal niet aan het bestaan van God terwijl 42% van het Remonstrantse Broederschap zegt te twijfelen.