'Plannen CDA, PvdA en VVD onbetaalbaar'

Icoon Politiek De verkiezingsprogramma's van het CDA, de PvdA en de VVD zijn onbetaalbaar. Dat staat in een geheim rapport van het ministerie van Financiën, dat in handen is gekomen van RTL Nieuws. Ambtenaren van het ministerie concluderen dat de verkiezingsprogramma's financieel niet kloppen. Zo beloven de partijen veel nieuwe plannen, maar hebben zij niet goed onderbouwd waar zij het geld vandaan willen halen om ze te bekostigen. "De onderbouwing van alle drie partijen is op onderdelen zwak dan wel veel te ambitieus", leidt de conclusie van het rapport.

Zo willen alle partijen meer geld uittrekken voor kinderopvang en voor lastenverlichting. De partijen willen dit bekostigen door 20.000 rijksambtenaren te ontslaan: dat is 20 procent van alle huidige rijksambtenaren. Vooral PvdA en VVD willen de overheid behoorlijk inkrimpen. Volgens het ministerie is dit plan totaal onhaalbaar en bovendien op gespannen voet met het feit dat de partijen ook meer blauw op straat willen. De VVD wil daarbij nog eens 3,5 miljard verdienen door geld af te romen van woningcorporaties. Volgens het ministerie van Financiën is het eisen van een dergelijk hoog bedrag vrijwel onmogelijk.

Het ministerie concludeert dat de plannen op papier er wellicht mooi uitzien, maar dat de verkiezingsprogramma's in de praktijk onmogelijk zijn. Het verleden heeft aangetoond dat bezuinigen in de overheid niet zoveel oplevert als de partijen beweren. De partijen zouden nu volop bezig zijn met het veranderen van hun partijprogramma's. Eind oktober zal ook de doorberekening van het Centraal Planbureau (CPB) klaar zijn.