Overheid subsidieert revolutie Iran

De Nederlandse rijksoverheid subsidieert een Amerikaanse neo-conservatieve organisatie die zich inzet voor een vreedzame machtswisseling in Iran. De organisatie, Freedom House, kreeg 630.000 euro van de Nederlandse overheid.

Het Nederlandse geld wordt gebruikt om het Iraanse regime omver te werpen. Zo is de organisatie op zoek naar oppositiefiguren die een gevaar kunnen vormen voor de religieuze dictatuur in Iran. Nederland en de Verenigde Staten zijn de enige landen ter wereld die openlijk een budget uittrekken om een revolutie in Iran te ontketenen.

De subsidie maakt deel uit van een groter project, ingediend door GroenLinks en de VVD, die de pluriformiteit van de media in Iran moet bevorderen. In totaal spendeert de rijksoverheid 15 miljoen euro om dit doel te bereiken. Eerder werd in Nederland het Iraanse staatssatellietkanaal verboden, omdat deze haat zou zaaien. De VS geeft in totaal 75 miljoen dollar uit om vrijheid en democratie in Iran te bewerkstelligen.

Jennifer Windsor, director van Freedom House, is zeer te spreken over de Nederlandse subsidie. "We zijn Nederland erg dankbaar. Nederland speelt een voortrekkersrol in het bevorderen van de vrijheid van meningsuiting". De Nederlandse rijksoverheid houdt overigens geheim aan wie ze de subsidie spenderen.

Met dank aan pberends voor de submit.