TU vermorzelt complottheorie 9/11

Studenten van de TU Delft, die voor Studium Generale onderzoek doen naar de complottheorieën over de aanslagen op het WTC en het Pentagon, laten weinig heel van de complottheorieën. Dat bleek gisteren tijdens de presentatie van hun onderzoek.

Een van de bekendste complottheorieën is dat de torens van het WTC niet ingestort zijn door de vliegtuigen die binnenvlogen, maar door explosieven die door de regering-Bush geplaatst zouden zijn. Hierdoor zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat de torens zo netjes recht in elkaar stortten. Volgens de studenten is het echter "zeer waarschijnlijk" dat de klap van het binnenvliegen van de vliegtuigen alsmede de daarna ontstane brand tot de instorting van de torens leidden. Dat de stofwolken die tijdens het instorten te zien zijn, van explosieven komen, is volgens hen juist weer bijzonder onwaarschijnlijk.

Ook het idee dat de route van het vliegtuig op weg naar het Pentagon onmogelijk is, klopt niet. De bocht was een heel normale bocht. Ook de grootte van het gat klopt precies. De theorie dat het Pentagon door een raket getroffen zou zijn, lijkt totaal absurd. Die zou volgens de studenten een wel heel "interessante vliegroute" genomen moeten hebben, gelet op de lantaarnpalen die omgegaan zijn tijdens de crash.

Coen Vermeeren, docent luchtvaarttechniek en initiatiefnemer van het project zegt verrast te zijn over de uitkomst. Van tevoren had hij gezegd dat veel complotdenkers "heel zinvolle vragen hadden gesteld." Hij zegt dat hij niet verwacht had dat de beweringen die op internet gedaan worden over de aanslagen zo gemakkelijk weerlegd konden worden. De studenten hebben vooral navraag gedaan bij experts en wat eenvoudige berekeningen gedaan. Dat was voldoende.

Vermeeren blijft wel zeggen dat je nooit zeker kunt zijn van wie de aanslagen nou gepleegd hebben: "Wij kunnen alleen onderzoeken hoe de gebouwen zijn ingestort, niet wie het heeft gedaan. Dat Bush het heeft gedaan is misschien wel net zo onwaarschijnlijk als dat Al-Qaeda schuldig is."

De studenten zijn ook te zien geweest in Zembla.