'Pedagogische tik' voortaan taboe

Icoon BinnenlandsDe Tweede Kamer steunt in meerderheid een plan van minister Piet Hein Donner om het fysiek straffen van kinderen te verbieden. Een tik op de vingers om te voorkomen dat de koekjestrommel wordt geplunderd mag nog wel, maar een kind achteraf opzettelijk fysiek of geestelijk pijn doen niet.

Deze vormen van straffen zullen, ondanks dat zij vaak worden gebruikt uit opvoedkundig oogpunt, worden verboden in het Burgerlijk Wetboek. Ook enige andere vernederende behandeling van kinderen door ouders of opvoeders zal worden verboden.