Paus wil discussie over evolutie stimuleren

Paus Benedictus XVI en zijn vroegere doctoraalstudenten zijn van plan de notulen van een bijeenkomst van dit weekeinde te publiceren om de dialoog tussen geloof en wetenschap over de oorsprong van het leven te stimuleren. Zij willen laten zien dat er voor rooms-katholieke theologen geen tegenstelling bestaat tussen het geloof in God en de evolutieleer.

De 39 oud-studenten hebben in de jaren zestig en zeventig doctoraalcolleges gevolgd bij Joseph Ratzinger, de huidige, uit Duitsland afkomstige paus. Volgens de priester Stephan Horn, die de bijeenkomst organiseerde, kan zij een impuls geven aan de discussie tussen theologen en biologen. Benedictus en sommige van zijn medewerkers hebben vorig jaar erkend dat de evolutieleer een wetenschappelijke theorie is, maar zich gekeerd tegen wat zij 'evolutionisme' noemen: ''een basisfilosofie die de gehele werkelijkheid wil verklaren'' zonder dat God eraan te pas komt.

Intelligent Design
De evolutieleer is vooral controversieel in de Verenigde Staten. Conservatieve christenen daar verzetten zich ertegen dat hij op school wordt onderwezen. Zij zijn vaak aanhanger van het creationisme, dat ervan uitgaat dat God de wereld in zes dagen heeft geschapen. Anderen zijn voorstander van de idee van het Intelligent Design (ID), een stroming die een 'bewust ontwerp' achter het leven op aarde vermoedt. Minister Maria van der Hoeven van Onderwijs kreeg vorig jaar van Tweede Kamerleden en wetenschappers veel kritiek, toen zij pleitte voor een brede discussie over de evolutietheorie en ID.

De jezuïet Joseph Fessio, die de bijeenkomst bijwoonde, bestreed speculaties van sommigen dat het Vaticaan het ID-idee wil omarmen. ''Daar ging het in het geheel niet om. Het was een bijeenkomst van vrienden met enkele wetenschappers die een interessant onderwerp bespraken''. Een van die wetenschappers was de aartsbisschop van Wenen, kardinaal Christoph Schönborn, die evenals de paus vorig jaar verscheidene keren heeft benadrukt dat Gods wil een rol in de schepping heeft gespeeld. Neo-darwinisten die God welke rol dan ook in de schepping ontzeggen, trekken volgens hem een conclusie die op ideologische en niet op wetenschappelijke gronden is gebaseerd.