'Gedwongen heropvoeding probleemjongeren'

Icoon BinnenlandsHet kabinet wil het wettelijk mogelijk maken probleemjongeren te dwingen deel te nemen aan intensieve scholing en heropvoeding. De ministerraad heeft hiertoe vrijdag besloten op voorstel van staatssecretaris Henk van Hoof van Sociale Zaken.

Het trekt 10 miljoen euro uit om te investeren in dit soort trajecten. Het is de bedoeling dat jongeren tijdens het traject lange dagen doorbrengen en weinig tijd overhouden voor onaangepast gedrag. Het gaat om jongeren die voortijdig de school hebben verlaten, niet werken, geen uitkering hebben en dreigen af te glijden.

Vorige maand bleek uit onderzoek van Bureau Berenschot dat er een groep is van 12.000 tot 14.000 ongemotiveerde jongeren die min of meer ongrijpbaar zijn. Volgens het onderzoek was het juridisch niet haalbaar hen te dwingen deel te nemen aan heropvoeding in een kazerneachtige omgeving.

Het kabinet legt zich hier niet bij neer en werkt aan een wettelijke regeling om dat wel mogelijk te maken. Dat is in het belang van de jongeren zelf. "Het gaat om jongeren die kunnen afglijden als ze niet echt worden gestimuleerd, die een gevaar kunnen worden voor zichzelf of hun omgeving. Het kabinet sluit de ogen er niet voor", aldus premier Jan Peter Balkenende na afloop van de vergadering van de ministerraad.

Volgens de minister-president wil het kabinet niet alleen "drang" uitoefenen, maar ook "dwang". Het gaat erom of voor dat laatste een "juridisch kader kan worden gevonden". Dat is ingewikkeld, omdat de betrokkenen feitelijk nog niets strafbaars gedaan hebben.

Ook op andere manieren probeert het kabinet een stok achter de deur te hebben om probleemjongeren in het gareel te krijgen. Het wil de leerplicht uitbreiden, zodat straks jongeren tot achttien jaar verplicht zijn onderwijs te volgen tot zij een diploma hebben op minimaal mbo 2-niveau. Nu is de leerplicht tot zestien jaar.

Voor jongeren van achttien tot 23 komt er een leer-werkplicht. Die moet gemeenten de bevoegdheid geven werkloze jongeren tot 23 jaar met onvoldoende scholing aan te pakken. Nu al kunnen die gemeenten jongeren die bijstand aanvragen naar school sturen om hen meer kans op werk te bieden.

Jongeren die het criminele pad al op zijn, moeten met hulp van de rechter worden gedwongen tot intensieve scholing en heropvoeding. Ook als voorwaardelijke straf zouden jonge boefjes naar zo'n traject kunnen worden gestuurd.