Marokkanen lopen achterstand het snelst in

OnderwijsVolgens demograaf Carlo van Praag lopen Marokkanen van alle etnische groepen in Nederland het snelst hun achterstanden in. Dat schrijft hij in het nieuwste nummer van Demos, het blad van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).

Marokkanen zijn van alle grote minderheidsgroepen in Nederland het laagst opgeleid, kennen de hoogste werkloosheid, het laagste beroepsniveau en het laagste gemiddelde inkomen. Een zorgelijk groot deel van de Marokkaanse jeugd is betrokken bij criminaliteit. Dat laaste komt volgens Van Praag door ''de cultuurshock die volgde op de migratie en uit de maatschappelijke achterstand. Maar dan nog werpt de criminaliteit een schaduw over de groep.''

Volgens Van Praag zijn Marokkanen sterk op elkaar gericht en houden ze sterk vast aan hun tradities en het islamitische geloof. ''Maar de Marokkanen laten zich ook kennen als een groep waarin veel talent ligt opgeslagen.''

Beter
Marokkaanse kinderen doen het steeds beter op school (beter dan bijvoorbeeld Turken Antillianen) en ook het aantal doorstromers naar hogere vormen van onderwijs groeit meer dan van de andere twee groepen. Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen doen het wel minder goed op de universiteit en hogeschool dan hun autochtone leeftijdsgenoten. Ze halen minder vaak een diploma en als dat wel lukt, doen ze er langer over.

Onder alle groepen allochtone studenten zijn vrouwen sneller dan mannen. Turkse en Marokkaanse vrouwen doen het bijna even goed als autochtone mannen. De Turkse en Marokkaanse mannen blijven hier echter ver bij achter. Nog geen 40% van de Turkse eerstejaars uit 1995 had negen jaar later een diploma. Bij autochtone Nederlanders die in 1995 begonnen, had vijf jaar later reeds 57% een diploma.

Oorzaken zijn volgens Roel Jennissen, van het onderzoeksinstituut WODC van het ministerie van Justitie, onder meer dat allochtone studenten vaker voor een studie kiezen omdat ze denken dat ze daar later sneller een baan mee kunnen krijgen. ''Hun motivatie heeft dus minder te maken heeft met de inhoud van hun studie, waardoor ze vaker afhaken.'' Verder zijn allochtone studenten gemiddeld ouder, waardoor ze vaker hun studie met werk of gezin moeten combineren en kunnen ze minder op hun ouders terugvallen als ze geld nodig hebben, waardoor ze vaker naast hun studie moeten werken.