Mannenoverschot in Azië loopt uit de hand

Icoon BuitenlandsDoor een traditionele voorkeur voor een zoon boven een dochter, is er een onvermijdelijk overschot aan mannen in enkele Aziatische samenlevingen ontstaan voor de komende decennia. Deze verstoorde balans van ongeveer vijftien procent stelt landen als China en India nu voor problemen. Laaggeschoolde jonge mannen van het platteland zijn de voornaamste risicogroep. Zij maken nagenoeg geen kans op de huwelijksmarkt en zullen in de rand van de samenleving eindigen.

Dat concluderen een Britse (Therese Hesketh) en een Chinese (Zhu Wei Xing) onderzoeker, die een wankeling van het evenwicht in deze Aziatische landen vrezen. De auteurs van het vandaag verschenen boek Proceedings of the National Academy of Sciences, waarschuwen voor conflicten die kunnen optreden wanneer dit groeiende teveel aan jonge, laagopgeleide mannen escaleert tot gewelddadig en antisociaal gedrag.

"Waar ongetrouwde jongemannen zonder maatschappelijke vooruitzichten elkaar opzoeken", aldus Hesketh en Zhu, "neemt de kans op georganiseerde misdaad en terreur toe." De voorkeur voor zonen bestaat al veel langer dan vandaag, maar pas sinds de jaren tachtig kon dit effectief in praktijk worden gebracht, door de uitvinding van de echoscopie. Vooral in China, waar het sinds 1979 verboden is meer dan één kind te hebben, komt het overschot van jongens door middel van selectieve abortus veel voor.

Met dank aan Mainport voor de herschreven submit. :>.