VVD wil duur WW-uitkering halveren

Vandaag is het conceptverkiezingsprogramma van de VVD bekend geworden. Daarin staat onder meer dat de maximale duur van een werkloosheidsuitkering omlaag moet van 38 naar 19 maanden. De eerste drie maanden van de werkloosheid kan de uitkering dan wel omhoog van 70 naar 80% van het laatstverdiende loon.

Andere punten in het VVD-programma zijn het afschaffen van de onroerendzaakbelasting voor huiseigenaren en gratis kinderopvang voor werkenden. Ook wil de VVD een belastingverlaging van 3% voor iedereen, wat een modaal gezin ongeveer 1.400 euro aan koopkracht moet opleveren.

De VVD-punten kosten in totaal 17 miljard euro. Volgens het verkiezingsprogramma moet dat geld onder meer beschikbaar komen door forse ingrepen in de sociale zekerheid. Naast de WW-ingreep gaat het om het afschaffen van de bijstand voor jongeren onder de 27 jaar en het koppelen van de uitkeringen aan de prijzen in plaats van aan de lonen. Ook bij de overheid en in de gezondheidszorg willen de liberalen drastisch snijden.

Gejuicht en kritiek
De werkgevers juichen de plannen van de VVD toe. Vakbond FNV daarentegen vindt dat de plannen van de liberalen ''onder de fatsoensbodem'' zakken. De christelijke vakbond CNV zegt te zijn geschrokken van de samenleving waar de VVD naartoe wil.

Ook GroenLinks en de PvdA verwerpen het concept-verkiezingsprogramma van de VVD. Volgens fractievoorzitter Femke Halsema worden de verschillen tussen arm en rijk heel groot gemaakt. ''Miljarden euro's aan lastenverlichting komen terecht bij mensen die toch al goede banen hebben. Dat wordt betaald door hard te snoeien in de zorg en de sociale zekerheid. De laagstbetaalden worden dubbel de dupe'', aldus Halsema.

PvdA-leider Wouter Bos noemt de nieuwe bezuinigingen op de zorg en sociale zekerheid het ''pijnlijkste punt''. Volgens Bos maken veel werknemers zich al zorgen over hun baan en nu wil de VVD ook nog de ontslagbescherming versoepelen en de duur van de werkloosheidsuitkering halveren.

Voorrang
In het conceptverkiezingsprogramma van de VVD staat ook een passage over discriminatie. De liberalen vinden dat het verbodsartikel over discriminatie in de Grondwet voorrang moet krijgen ten opzichte van de andere artikelen. ''Nu zijn alle artikelen nog gelijk, wat soms tegenstrijdigheden oplevert tussen het verbod van discriminatie en de vrijheid van godsdienst.''

Met dank aan pberends voor de submit.