Hezbollah negeert VN-resolutie

Icoon Oorlog Ondanks het geldende staakt-het-vuren van een VN-resolutie heeft de Libanese beweging Hezbollah vanochtend toch tien raketten afgevuurd op het leger van IsraŽl. IsraŽl zal niet ingaan op de raketaanval, omdat de raketten niet op IsraŽlisch grondgebied terecht gekomen zijn. Er zijn geen gewonden gevallen.

Daarnaast dreigt er een kabinetscrisis te ontstaan in Libanon, omdat de ministers van Hezbollah in het kabinet niet willen dat Hezbollah ontwapend wordt. Dit stond wel als eis in de VN-resolutie. Een deel van de ministers wil wel dat de Hezbollahstrijders ontwapend worden.

Het kabinet heeft een soort compromis gevonden: zo zullen er 15.000 militairen van het Libanese leger naar het zuiden trekken, maar zullen zij Hezbollahstrijders niet actief ontwapenen. Ze gaan volgens minister van Defensie Murr "een dialoog" aan met de militante beweging en hopen dan dat Hezbollah de wapens in zal leveren. Overigens zal het Libanese leger de rivier de Litani nog niet oversteken: tot een VN-troepenmacht geÔnstalleerd is zal het IsraŽlische leger daar actief blijven.