'Nederland geeft meest ontwikkelingshulp'

Icoon Algemeen Van alle rijke landen doet Nederland het meeste voor ontwikkelingslanden. Dat blijkt uit de jaarlijkse 'Commitment to Development Index' van het Amerikaanse Center for Global Development (CGD). De afgelopen jaren stond Nederland op de tweede plaats in de lijst, achter Denemarken.

In de lijst worden de activiteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking van de 21 rijkste landen met elkaar vergeleken. Hierbij wordt gelet op ontwikkelingshulp en investeringen, maar ook op bijvoorbeeld technologische hulp, een eerlijke wereldhandel en milieumaatregelen. De hoeveelheid hulp wordt gecorrigeerd voor de kwaliteit en voor de omvang van de totale economie van een land.

Nederland blinkt volgens het CGD vooral uit als het gaat om investeringen en (nood)hulp. Ook met het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen doet Nederland het erg goed. Toch ziet het CGD wel ruimte voor verbetering. Zo legt ons land - mede door het lidmaatschap van de Europese Unie - nog veel beperkingen op aan de import vanuit ontwikkelingslanden.

Verenigde Staten en Japan
In absolute zin doet de Verenigde Staten het meeste voor ontwikkeling, maar in verhouding tot de omvang van de economie doet de VS juist het minste. Daarnaast gebruikt de VS volgens het CGD een groot deel van het ontwikkelingsgeld voor het via een omweg stimuleren van de eigen industrie. Op het gebied van handelsbeperkingen doet de VS het juist weer wel erg goed, maar toch komt het land niet in de top 10 voor.

Japan staat, net als de afgelopen drie jaar, stevig op de laatste plaats in de lijst. De slechte positie van Japan wordt vooral veroorzaakt door de lage hoeveelheid ontwikkelingshulp, door strenge handelsbeperkingen en door strenge migratiewetten.

De volledige top 10 ziet er als volgt uit:
  1. Nederland
  2. Denemarken
  3. Zweden
  4. Noorwegen
  5. Nieuw-Zeeland
  6. AustraliŰ
  7. Finland
  8. Oostenrijk
  9. Duitsland
  10. Canada