Meer Nederlanders emigreren voor zon en huis

Icoon Algemeen Nederland is geen immigratieland meer. Sinds 2004 zijn er meer vertrekkers dan nieuwkomers en dat komt niet alleen door strengere asielwetten. Europese eenwording, globalisering en goedkope communicatie maken emigreren makkelijker dan ooit. Het afgelopen halfjaar steeg het aantal emigranten opnieuw, tot een kleine 63.000. Deels zijn dat terugkerende asielzoekers uit vooral Afrika en voormalig JoegoslaviŽ. Maar in bijna de helft van de gevallen gaat het om mensen die in Nederland geboren zijn.

"Het is minder moeilijk om je in het buitenland te vestigen dankzij de Europese eenwording", analyseert prof. Jan Latten, onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en hoogleraar demografie aan de Universiteit van Amsterdam. "Mensen kijken er anders tegenaan dan vroeger. Communicatie is makkelijker, transport sneller. Het is niet meer zo'n gevoel dat het voor eeuwig is". Dat blijkt, want binnen acht jaar schrijft de helft van de geŽmigreerde Nederlanders zich weer in bij een bevolkingsregister in hun vaderland. In de emigratiecijfers zitten ook studenten die een paar jaar naar een buitenlandse universiteit gaan en werknemers die tijdelijk naar den vreemde gaan. "Mensen zijn gewoon mobieler", stelt Latten vast.

Populairste emigratielanden zijn BelgiŽ en Duitsland, waar de lagere huizenprijzen lonken. De oudere emigranten ('pensionado's') gaan vooral naar Spanje en Frankrijk om daar van een nieuw huis en de zon te genieten. Jongeren, hoogopgeleiden en gezinnen met kinderen trekken naar Groot-BrittanniŽ, de VS en AustraliŽ. Ook richting Antillen en Aruba is de gemiddelde leeftijd laag.

Vertrekkers zoeken niet alleen zon en goedkope huizen, maar ook nieuwe economische kansen. Zelfs trends spelen een rol, denkt Latten. "Er is een voorbeeldwerking in de media. Je kunt geen tv meer aanzetten of iemand is in het buitenland een pension aan het opzetten". Onder andere RTL4, TROS, SBS6 en Discovery zenden programma's uit over mensen die in het buitenland gaan wonen.

Dankzij emigratie en de daling van het aantal geboorten stond de bevolkingsgroei van Nederland vrijwel stil. In totaal kwamen er de laatste zes maanden tweeduizend mensen bij. In de tweede helft van 2006 verwacht het CBS wel een toename, omdat in het najaar meer mensen immigreren en er meer geboorten plaatsvinden.