Iran wijst VN-resolutie van de hand

Icoon Buitenlands De Iraanse hoofdonderhandelaar over het nucleaire programma, Ali Larijani, heeft zondag gezegd dat zijn land de recente VN-resolutie afwijst. Daarin wordt geist dat Iran voor het eind van de maand ophoudt met het verrijken van uranium. Doet het dat niet, dan zal de Veiligheidsraad zich beraden over sancties.

Volgens Larijani heeft de resolutie geen enkele wettelijke basis. Hij zei dat zijn land niet wil instemmen met een resolutie die "ons van onze legitieme rechten volgens het non-proliferatieverdrag berooft. Wij blijven vastbesloten ons nucleair programma voort te zetten".