'ElBaradei partijdig in conflict met Iran'

De directeur-generaal van het internationale atoomagentschap IAEA, Mohamed ElBaradei, zou zich partijdig opstellen inzake het conflict dat bepaalde Westerse landen met Iran hebben. Deze beschuldiging hebben Amerikaanse en Europese critici van Elbaradei tegen het NRC Handelsblad geuit.

Tijdens een bijeenkomst in mei 2006 sprak Elbaradei de volgende woorden uit, die volgens de critici zijn partijdigheid aantonen. "Iran heeft gezien dat anderen in de regio kernwapens ontwikkelden en een voorkeursbehandeling kregen. En nu wil de internationale gemeenschap verhinderen dat Iran een verrijkingsproces opzet, wat onder het non-proliferatie verdrag is toegestaan."

Ook zei de directeur-generaal: "Geef zo'n land veiligheidsgaranties, zodat het geen reden heeft om een kernwapen te ontwikkelen." De voorganger van Elbaradei, Hans Blix, zegt dat hij het inhoudelijk gezien helemaal eens is met zijn Egyptische opvolger. Hij vindt het echter onverstandig van Elbaradei om zijn politieke mening ook kenbaar te maken. "Een directeur-generaal moet geen uitspraken doen die als partijdig kunnen worden uitgelegd."

Mohamed Elbaradei won vorig jaar samen met het IAEA de nobelprijs voor de vrede. Hij veroordeelde de invasie in Irak van 2003, omdat er geen bewijzen waren voor het bestaan van massavernietingswapens in dat land. De Verenigde Staten waren hier niet bepaald blij mee en keerden zich tegen de directeur en zijn herverkiezing. Veel andere landen waren het hier echter niet mee eens; Elbaradei werd dan ook voor de derde keer gekozen tot directeur van het IAEA.

Nu vermoedt de VS dat het buurland van Irak, Iran, kernwapens wil maken.