IMF tevreden over financieel beleid

Icoon Economie Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is tevreden over het financiële beleid die de kabinetten-Balkenende de laatste jaren uitgevoerd hebben. De regering is erin geslaagd het begrotingstekort aanzienlijk terug te brengen en droeg volgens hen op die manier bij aan het economisch herstel van Nederland.

Het IMF spreekt van een sterk beleid, waarbij aandacht onder meer was gericht op hervormingen in de gezondheidszorg (nieuwe zorgstelsel) en de arbeidsongeschiktheid (nieuwe WAO-wet, de WIA). Nederland heeft volgens het IMF een moeilijke periode achter de rug, maar is op de goede weg naar een hogere economische groei.

De prijsstijgingen zijn dit jaar beperkt gebleven. In de periode van januari tot mei stegen de prijzen op jaarbasis 1,7 procent. Nederland bereikt dat door de loonstijgingen beperkt te houden. Op die manier wordt de concurrentiepositie van Nederland verbeterd. Ook is het IMF tevreden over het gestegen vertrouwen in de economie dat zowel consumenten als ondernemingen hebben.

Het IMF geeft monetair advies aan Nederland over de toekomst. Zo adviseert het IMF dat Nederland meer economische hervormingen door moet voeren, vooral met het oog op de vergrijzende bevolking. Zo kan de leeftijd waarop mensen met pensioen gaan omhoog. Verder vindt het fonds dat de werkloosheidsuitkeringen omlaag moeten en dat Nederland de vraag naar laaggeschoold werk moet stimuleren.

Met dank aan DRVooijs voor de submit.