Nieuwe spelling vandaag van kracht

Icoon taalVandaag gaat de nieuwe spelling in. Deze spelling zal officieel zijn voor overheidsinstanties en bijvoorbeeld het onderwijs. Andere mensen mogen de spelling gebruiken, maar zijn dit niet verplicht. De nieuwe spelling is opgenomen in het Groene Boekje, dat eind vorig jaar uitkwam.

De nieuwe spelling is de vierde officiële spelling. Voor 1883 spelde iedereen zo'n beetje zoals hij wilde. Destijds waren er verschillende neerlandici die een spelling ontwierpen, waar sommige mensen zich aan hielden en anderen niet. De eerste officiële spelling werd in Nederland in 1883 van kracht. Deze is in 1947 ingrijpend gewijzigd. In 1996 gebeurde dit opnieuw, zij het veel minder verregaand dan in 1947 het geval was. In de spelling-2006 is relatief gezien maar weinig veranderd.

Eén regel veranderd
Wat de spellingsregels betreft is er maar één regel veranderd, namelijk de beruchte tussen-n-regel. De wijziging houdt in dat de paardebloem-uitzondering geschrapt is. In 1996 was besloten om geen tussen-n te schrijven in samenstellingen waarvan het eerste deel een dier was en het tweede deel een plant: paardebloem. In de nieuwe spelling moet deze n wel geschreven worden: paardenbloem.

Daarnaast is van een aantal woorden de spelling aangepast, maar volgens de ontwerpers van de spelling is dat vooral het gevolg van het beter toepassen van de regels die in 1996 van kracht werden. Daarnaast zijn veel woorden toegevoegd die niet in het oude Groene Boekje stonden.

Witte spelling
Veel mensen vinden nu de spelling te ingewikkeld geworden. Het Genootschap Onze Taal heeft dit aangegrepen om zelf een nieuwe spelling te ontwerpen. Deze zogenaamde 'witte spelling' wordt beschreven in het Witte Boekje. De precieze regels van de witte spelling zijn nog niet bekend, maar wel is al duidelijk dat veel dingen aan de schrijver overgelaten worden. Zo zal de witte spelling geen regels geven voor de tussen-n; de schrijver mag zelf weten of hij pannekoek of pannenkoek schrijft. Verschillende media hebben zich al uitgesproken voor de witte spelling.

Het nieuwe Groene Boekje is te vinden op www.woordenlijst.org.