Taalbeheersing Nederlanders slecht

Icoon BinnenlandsNederlanders zijn veel minder goed in Frans, Duits en Engels dan ze zelf denken. Zelfs wat betreft de beheersing van het Nederlands is het droevig gesteld. Ouderen scoren stukken beter dan hun jongere collega's. Dit is gebleken uit een onderzoek van de afdeling Bedrijfscommunicatie van de Radboud Universiteit Nijmegen.

In het onderzoek werd de taalvaardigheid van werknemers van tien grote Nederlandse organisaties met buitenlandse betrekkingen getest. Een kwart van de geteste personen kwam nauwelijks boven het beginnersniveau uit. Deze mensen hadden zichzelf ingeschat als gevorderd of zelfs vergevorderd. Leidinggevenden beschouwden zichzelf het vaakst als (ver)gevorderd. De helft van hen bleek slechts halfgevorderd of nog minder dan dat te zijn.

Aanleiding voor het Nijmeegse onderzoek was een onderzoek van de Europese Unie. Hieruit kwam naar voren dat de meeste Europeanen hun taalvaardigheid juist flink onderschatten. De meesten scoorden bij taaltests veel beter dan ze zelf hadden verwacht.

Nederland week in het Europese onderzoek behoorlijk af. Driekwart van de Nederlanders beweerde het Engels goed te beheersen. Voor 57 procent kende de Duitse taal geen enkel geheim. 12 procent meende zich ook in het Frans goed te kunnen redden. Naar nu blijkt, berust dit voor een groot deel op zelfoverschatting.