PvdA-onderzoek eergeweld tienermeiden

In Amsterdam wordt momenteel een diepgaand onderzoek gevoerd naar 'eergerelateerd geweld' tegen allochtone tienermeiden in de hoofdstad. Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van de PvdA. Projectleidster van het onderzoek is PvdA-raadslid Karina Schaapman; medeonderzoekers zijn de Amsterdamse PvdA'ers Derya Kaplan en Sabina Gazic.

De hoofdstedelijke PvdA noemt het probleem ''urgent''. Na een paar maanden onderzoek, spreekt Schaapman al van een ''omvangrijk probleem.''

De reden dat er veel geweld is tegen allochtonen tienermeiden, zou zijn gelegen in de snelle mate waarin deze groep emancipeert. Hun ouders kunnen dit niet bijbenen waardoor ernstige conflicten ontstaan. Op gewelddadige wijze wordt (te) vaak gepoogd de familie-eer te beschermen.

Hindoestaanse
Een bepaald patroon wordt voor de onderzoekers al duidelijk: Zo hebben Turkse meisjes meer last van geweld dan van intimidaties; onder Hindoestaanse meisjes ligt het zelfmoordcijfer opvallend hoger dan gemiddelde. Overigens hebben ook christelijke meiden zoals uit Kosovo of Zuid-Amerika, te maken met eergerelateerd geweld.

De uitkomsten van het PvdA-onderzoek worden in november tijdens en symposium over het onderwerp gepresenteerd aan burgemeester Job Cohen. De bedoeling is dat er politieke oplossingen worden gevonden (maatregelen worden genomen).