'Bewijs tegen Kamerlid Van Oudenallen'

Gonny van OudenallenGonny van Oudenallen, die eerder tevergeefs beschuldigd werd van het illegaal onderverhuren van haar sociale huurwoning en het sjoemelen met bonnetjes, is opnieuw in opspraak geraakt. Ook nu wordt ze weer beschuldigd van het illegaal onderverhuren van haar sociale huurwoning. Deze keer is er echter wél bewijs: Cecilia Tabak, de huidige eindredacteur van HP/De Tijd, huurde in 1993 en 1994 haar woning van Van Oudenallen en beschikt over een contract en betaalbewijzen.

Volgens Tabak maakte het kersverse Kamerlid flinke winst op haar woning. Tabak moest Van Oudenallen namelijk 825 gulden per maand betalen voor haar woning. "Zelf betaalde Gonny hooguit 300 gulden aan de woningbouwvereniging," aldus de eindredacteur. Tegenwoordig is de huur 213,39 euro per maand. Toen Tabak vroeg waarom de huur zo hoog was, antwoordde ze dat ze een belastingschuld had en dat ze het geld daarvoor nodig had.

Van Oudenallen raakte al verschillende keren in opspraak, maar tot nog toe kon ze iedere keer een afdoende verklaring voor haar gedrag geven. Vorige week meldde de Nieuwe Revu dat de sociale woning die op haar naam stond bewoond werd door ene Oscar Middeldorp. Zijzelf stond in de telefoongids op een ander adres, namelijk het huis dat in het bezit was van haar vriend. Middeldorp beweerde toen slechts "af en toe" op het huis te passen en niets te betalen. Hiermee was er niets bewezen. Deze keer zijn er dus wél betalingsbewijzen.

HP/De Tijd heeft geprobeerd om Van Oudenallen om toelichting te vragen, maar dit is niet gelukt. Volgens het tijdschrift reageerde ze "als door een wesp gestoken". Bij het vallen van de woorden 'illegale onderhuur' gooide ze de hoorn op de haak.