Beieren verbant mobieltjes van school

Icoon OnderwijsIn de Duitse deelstaat Beieren is het vanaf het einde van de zomervakantie verboden om een mobieltje te gebruiken op school. Dit verbod geldt niet alleen tijdens de les, maar ook tijdens de pauzes. Op deze manier hoopt de deelstaatregering te voorkomen dat leerlingen elkaar sms'en tijdens de les en op die manier frauderen of gewoon afgeleid zijn. Daarnaast hoopt men het uitwisselen van gewelddadige video's in te perken.

Vooralsnog staat Beieren alleen met zijn verbod. De andere deelstaten voelen niets voor een dergelijke regeling. Thüringen vindt het bijvoorbeeld onverstandig om mobieltjes te verbieden, omdat ze goed van pas kunnen komen op de lange weg die veel kinderen naar huis moeten fietsen. De minister van onderwijs van Nedersaksen zegt dat de wet zelfs illegaal is. Volgens hem valt het gebruik van gsm's onder de onplooiing van de persoonlijkheid en die wordt door de federale grondwet beschermd.

In Duitsland is het onderwijs volledig op deelstaatniveau geregeld. Daardoor zijn de verschillen tussen de verschillende deelstaten groot. Zo gaan kinderen uit sommige rijke deelstaten, zoals Beieren, een jaar langer naar school dan kinderen uit bijvoorbeeld het voormalige Oost-Duitsland.

Mobieltje
Een 'Handy' mag voortaan niet meer in de klas in Beieren