Marijnissen: media verdraaien mijn woorden

Jan Marijnissen, de leider van de Socialistische Partij (SP), heeft via zijn weblog gereageerd op de berichten dat hij de daden van verzetstrijders tijdens de 2e wereldoorlog met de daden van terroristen in het Midden-oosten aan elkaar gelijk stelt. De SP-leider zegt dat zijn woorden expres zijn verdraaid. "Sommige kwaadwillenden zijn in de media aan de haal gegaan met mijn opmerkingen met betrekking tot terrorisme" en vervolgens hebben alle andere media hen als een kip zonder kop gevolgd. Hij legt uit wat hij werkelijk met zijn opmerkingen bedoelde.

Wat ik heb gezegd is dat onderdrukking en uitbuiting vroeg of laat tot verzet leiden. Zoals uit de reacties blijkt is vaak afhankelijk van aan welke kant je staat of je spreekt van 'verzet' of iets anders. Nelson Mandela was voor velen een verzetsheld, voor het apartheidsregime was hij echter een levensgevaarlijke 'terrorist'. De Duitse bezetter noemde de mensen in het verzet ook zo.

In het interview, wat overigens in mei jl is afgenomen en dus niet naar aanleiding van de recente gebeurtenissen, heb ik willen aangeven dat er in het Midden-Oosten sprake is van een fundamentele onrechtvaardigheid, te weten de bezetting van de Westbank. Dit gegeven leidt tot verzet, onvermijdelijk.

Hier houdt de historische parallel dan ook meteen op. Noch de SP noch ikzelf hebben ooit sympathie kunnen opbrengen voor de methodes van Hamas, Hesbollah en anderen voor wie een mensenleven blijkbaar weinig voorstelt. Wij hebben aanslagen die tot doel hebben zoveel mogelijk menselijk leed te veroorzaken altijd ondubbelzinnig veroordeeld.

De verschrikkelijke gebeurtenissen in het Midden-Oosten van de afgelopen tijd laten zien dat zonder een structurele oplossing, die rekening houdt met de fundamentele rechten van alle betrokken partijen, duurzame vrede een illusie blijft."


Het gehele interview waarin Jan Marijnissen o.a. zijn mening over het hedendaagse terrorisme geeft, is hier na te lezen.

Met dank aan Kozzmic voor de submit.