Sluierverbod op basisschoolplein taboe

Basisschool IJplein in Amsterdam-Noord is op de vingers getikt door het stadsdeel omdat ze een sluierverbod voor moeders op het schoolplein had ingesteld. De school wilde zo voorkomen dat kinderen aan een onbekende worden meegegeven. Tot een kwartier na schooltijd is een school wettelijk verantwoordelijk voor de leerling. De juf staat na schooltijd altijd buiten te kijken of de ouder van een bepaalde leerling al voor het hek staat. Pas dan laat ze het kind gaan. Het is dus niet wenselijk dat zij het gezicht niet kan zien. Het ophouden van een helm wordt ook niet gewaardeerd, zo stelde de school.

Een gesluierde moslimmoeder was echter woedend over het verbod, diende een klacht in en dreigde naar Commissie Gelijke Behandeling te stappen. Het stadsdeel stelde de klageres echter al in het gelijk.

Volgens verantwoordelijk PvdA-wethouder Chris de Wild Propitius mag een school namelijk niet op eigen houtje kledingvoorschriften invoeren: ''Een school kan niet zomaar het beleid veranderen, ook al zeggen zij dit te doen in het belang van het kind. Als wij als stadsdeel een dergelijke regel overwegen in te voeren, moet eerst duidelijk zijn of er überhaupt draagvlak voor is. En daar is eerst een brede maatschappelijke discussie voor nodig.''

De school rest voorlopig niets anders dan het kind mee te geven aan iemand die niet te herkennen is.