Rechter: Verdonk handelt willekeurig

Icoon JustitieMinister Verdonk beoordeelt op basis van willekeur welke van de schrijnende gevallen die zij moet beoordelen voor een verblijfsvergunning in aanmerking komen. Asielzoekers kunnen op geen enkele manier duidelijk gemaakt krijgen waarom ze wel of geen verblijfsvergunning hebben gekregen. De minister moet haar beslissingen dan ook duidelijk verantwoorden. Deze uitspraak deed de Amsterdamse rechtbank onlangs in een zaak van een man die al veertien jaar in Nederland woonde, vrijwillig inburgerde, maar toch het land diende te verlaten.

Hoewel de voorschriften van de Immigratie- en naturalisatiedienst duidelijk stellen dat langdurig verblijf een rol speelt in de beoordeling van aanvragen voor verblijfsvergunningen, lijkt Verdonk in haar beslissing hier geen rekening mee te hebben gehouden. Waarom zij dat niet gedaan heeft, is voor de rechtbank volstrekt onduidelijk. De minister houdt namelijk vast aan geheimhouding, uit angst voor precedentwerking. Volgens de rechtbank leidt deze gang van zaken tot willekeur.

Verdonk gaat tegen de uitspraak in hoger beroep. Haar woordvoerder stelt dat de uitspraak de belangen van vluchtelingen juist schaden: "De discretionaire bevoegdheid is bedoeld om in bijzondere gevallen, buiten de regels om, toch een verblijfsvergunning te geven. Als ook dat aan banden wordt gelegd, kan de minister niet meer met haar hart spreken."