Zwarte basisscholen worden nóg zwarter

Icoon OnderwijsHet aantal zwarte basisscholen neemt langzaam af, blijkt uit onderzoek uit Trouw. Dit jaar is het aantal voor het eerst gedaald, van 580 in 2002 naar 536 nu. De zwarte basisscholen die overblijven worden echter nog zwarter, waardoor het niveau op die scholen vaak ver onder de maat blijft.

Een zwarte school is een school met meer dan vijftig procent allochtone leerlingen. Met name door taalachterstand, maar ook door opvoedingsproblemen is het niveau op deze scholen vaak beduidend lager dan op witte scholen. Vroeger waren 'witte' ouders nog wel bereid om hun kind op een zwarte school te doen, maar men lijkt nu steeds meer te kiezen voor de 'eigen' groep. Met name in Amsterdam is het probleem groot, waar de helft van de basisscholen véél witter of véél zwarter is dan de buurt waar de school staat.

De extreemste scheidingen zijn te vinden in gemeentes uit de Nederlandse 'bible belt', waar veel orthodoxe scholen staan. Doordat deze scholen allochtone leerlingen meestal weigeren om hun geloof, moet de enige openbare school in de gemeente deze kinderen vaak opvangen, met als gevolg dat zo'n school vaak percentages van meer dan 90 % allochtone leerlingen bereikt.