Nieuwe inburgeringswet komt er

Icoon Politiek De Tweede Kamer heeft voor de nieuwe inburgeringswet van minister Rita Verdonk gestemd. De kans is daarmee zeer groot dat deze wet op 1 januari 2007 ingevoerd zal worden. Buitenlanders worden hiermee voor de wet verplicht om een inburgeringsexamen te doen. Daarin wordt kennis van de Nederlandse taal en kennis van de samenleving getoetst.

Verdonk wil graag dat de wet snel ingevoerd wordt. De inburgeringswet is een speerpunt van het beleid van Verdonk. De minister wilde oorspronkelijk dat ook genaturaliseerde Nederlanders het examen zouden doen, maar na kritiek van de Tweede Kamer heeft ze dit onderdeel tijdelijk uit de wet geschrapt. Een aantal partijen waren bang dat er misschien sprake was van discriminatie. De Raad van State zal in de zomer onderzoek doen naar dit onderdeel.

Opvallend is dat er maar één tegenstem was, namelijk die van D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya. PvdA, SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie onthielden zich van stemmen. Zij willen pas stemmen wanneer het onderzoek van de Raad van State is afgerond. CDA, VVD en LPF stemden voor de nieuwe wet.