Actiegroep van experts tegen stemcomputers

Een groep deskundigen van de digitale wereld is op internet een actie gestart tegen de stemmachines die gebruikt worden bij de verkiezingen in Nederland. Initiatiefnemer van de actiegroep is XS4All-oprichter en ontwikkelaar van een niet afluisterbare mobiele telefoon, Rop Gonggrijp. Aangesloten hebben zich onder meer softwareschrijver Peter Knoppers van de TU Delft, onderzoekster Anne-Marie Oostveen van het Rathenau Instituut en sleutelexpert Barry Wels.

Gonggrijp zegt dat hij de verkiezingen via de stemcomputer wil kunnen controleren. Daartoe zou de broncode van de gebruikte software moeten worden gepubliceerd. Van elke stem moet een kopie worden gemaakt om de uitslag achteraf te kunnen controleren en een steekproef te kunnen uitvoeren. De controle op de telling van de stemmen is volgens de bezorgde experts vele mensen uit handen gerukt en ligt nu bij een handjevol technici, testinstellingen en ambtenaren.

Het liefst zou de 'bezorgde burgercoalitie' zien dat iedereen weer met het rode potlood gaat stemmen. Meer info op Wijvertrouwenstemcomputersniet.nl.

De eerste die in Nederland te hoop liep tegen de stemmachine was overigens wijlen politicus Hans Janmaat. Het voormalige Kamerlid van de extreem-rechtse Centrum Democraten zag er een complot in van de overheid om zijn partij uit de Kamer te weren. In 1999 zei hij in een tv-interview dat hij de teleurstellende uitslag voor zijn partij weet aan de invoering van stemmachines: ''Ze hebben versneld stemmachines ingevoerd, en de computerprogrammeur bepaalt de uitslag.''