D66 wilde al langer van Verdonk af

Volgens het prominente D66-Kamerlid Bert Bakker heeft zijn partij al in mei geprobeerd om minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken naar huis te sturen. Bakker zegt een en ander in een interview met De Telegraaf. Vice-premier Laurens Jan Brinkhorst maakte zich op 18 mei binnen het kabinet sterk voor het wegsturen van de VVD-bewindsvrouw.

Brinkhorst zegt in een reactie dat het verhaal van Bakker klopt. Hij wijst er wel op dat de Tweede Kamer op 16 mei zelf niet doorpakte tijdens het debat over de paspoortaffaire met Ayaan Hirsi Ali en dat er binnen de VVD onvoldoende draagvlak was om Verdonk af te zetten.

De D66-lobby om Verdonk al in mei te dumpen, werpt een nieuw licht op het debat van afgelopen week over de kwestie Hirsi Ali, die leidde tot de val van Balkenende II. ''Verdonk was eigenlijk kansloos'', wordt nu gezegd in CDA-kringen. De VVD is hoogst verbaasd over de gang van zaken: ''Verdonk moest schijnbaar weg. Maar Brinkhorst is in het kabinet met alles akkoord gegaan. Hoe legt hij dit uit?'', zo vraagt VVD-leider Mark Rutte zich af.

Bakker ontkent overigens dat zijn fractie vorige week op voorhand uit was op de val van Verdonk. Van tevoren was wel in nauw overleg met Alexander Pechtold, minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en D66-lijsttrekker, de te volgen strategie tijdens het debat uitgestippeld.