Integratietoets voor twaalfjarige toegestaan

Icoon EuropaHet Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat de nieuwe richtlijn (Europese wet) over de gezinshereniging niet in strijd is met algemene rechtsbeginselen. In deze richtlijn is het voor Europese landen mogelijk om 12-jarigen, die buiten de EU verblijven en zich bij hun ouders in de EU willen scharen, de plicht tot het succesvol afleggen van een integratietoets op te leggen.

Het Europese parlement vond dat de richtlijn te veel ruimte bood voor nationale wetgevingen, en tekende daarom beroep aan tegen de richtlijn. Vooral de integratietoets voor 12-jarigen stuitte het parlement tegen de borst. Het Hof besliste echter dat het integratiecriterium voor 12-jarigen niet in strijd is met het grondrecht op eerbiediging van het gezinsleven, noch met de verplichting om rekening te houden met de belangen van kinderen of het beginsel van non-discriminatie op grond van leeftijd. Derhalve mogen regeringen het inburgeringscriterium stellen aan 12-jarigen buiten de EU.

Toen deze richtlijn in 2003 werd aangenomen, zorgde Nederland met de toenmalige minister Nawijn ervoor dat deze mogelijkheid zou moeten bestaan.