'Levensjaar is 80.000 euro waard'

Icoon Medisch Een behandeling die meer dan 80.000 euro kost en die de levensverwachting van een patiënt 'maar' met één jaar verlengt, zou niet meer door de basisverzekering vergoed moeten worden. Dat adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) aan minister Hoogervorst. Op deze manier zouden de kosten van de basisverzekering in de hand gehouden moeten worden.

Volgens de raad worden beslissingen over het al dan niet vergoeden van behandelingen op dit moment erg willekeurig genomen. Daarom moeten er objectieve criteria komen. Hoe erger de ziekte, hoe eerder de behandeling vergoed moet worden. Hierbij moet echter wel gelet worden op de kosteneffectiviteit van de behandeling. Als een behandeling veel kost maar relatief weinig oplevert, zouden patiënten zich aanvullend moeten verzekeren of de behandeling zelf moeten betalen.

De RVZ heeft verder het idee om ook het criterium 'rechtvaardigheid' te gebruiken bij het beslissen of een behandeling wel of niet vergoed wordt. Hierbij zou gelet moeten worden op draagkracht, gezinssituatie, risicogedrag en leeftijd van de patiënt. De uitwerking van dit plan komt waarschijnlijk aan het eind van dit jaar.

Met dank aan Haviksvrouwe voor de submit.