Vrouwen mogen SGP-lid worden, maar niet regeren

Icoon PolitiekOp een huishoudelijke vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is vandaag een statutenwijziging doorgevoerd die het voor vrouwen mogelijk maakt om lid van de partij te worden. Tot nu toe was het vrouwen bij statutaire bepaling niet toegestaan om lid te worden. Wel konden ze eventueel buitengewoon lid worden, maar dan hadden ze geen stemrecht in de partij, konden ze geen bestuursfuncties uitoefenen en ook niet afgevaardigd worden naar provinciale en landelijke vergaderingen. Nu de statuten zijn gewijzigd, kunnen ze dat in principe wel.

Strijdig met de roeping van de vrouw
Volgens het Program van Beginselen van de SGP is het zitting nemen in publieke organen "strijdig met de roeping van de vrouw." Man en vrouw zijn gelijkwaardig geschapen, maar ieder met een eigen roeping, aldus de partij. "Elk emancipatiestreven dat de van God gegeven roeping en plaats van mannen en vrouwen miskent, is revolutionair en moet krachtig worden bestreden." De SGP is echter geen publiek orgaan maar een private organisatie en daarom zijn er volgens het Program van Beginselen in principe geen bezwaren om vrouwen toe te laten tot het partijlidmaatschap. In de Bijbel is namelijk nergens terug te vinden dat vrouwen niet lid mogen worden van private organisaties. Om lid te worden, moet je echter wel het Program van Beginselen onderschrijven en dķs vinden dat vrouwen niet in publieke organen thuishoren. Met deze constructie blijft het voor vrouwen dus onmogelijk om namens de SGP in bijvoorbeeld de gemeenteraad of de Tweede Kamer te komen.

Discriminatie en emancipatie
Er zijn eigenlijk twee redenen dat de SGP besloten heeft dat vrouwen lid mogen worden. Ten eerste is het een poging om wettelijk gezien niet meer te discrimineren en op die manier weer subsidie te krijgen. Die subsidie waren ze namelijk kwijtgeraakt, omdat vrouwen gediscrimineerd werden. Daarnaast blijkt ook een steeds groter deel van de achterban te vinden dat vrouwen lid moeten kunnen worden van de partij. Dat laatste is ook te zien aan de stemming: van de 479 stemmen waren er 350 voor de statutenwijziging.

Hoewel nu dus ook vrouwen namens de lokale afdelingen afgevaardigd kunnen worden naar de provinciale en de landelijke vergaderingen van de SGP, wijst het Hoofdbestuur er graag op dat "natuurlijk (uit vrije wil) ook allťťn mannen mogen worden afgevaardigd." Verder rekent het Hoofdbestuur "op wederzijds respect en invoelingsvermogen bij het bepalen van de samenstelling van een afvaardiging naar bedoelde vergaderingen." De kans dat er ook wezenlijk iets zal veranderen in de partij lijkt dus niet erg groot.