Plan de campagne om overlast Marokkaanse jeugd aan te pakken

PolitiekHet kabinet heeft maatregelen aangekondigd die de overlast die een ''te grote groep'' jongeren van Marokkaanse komaf in een aantal wijken veroorzaakt, moeten tegengaan. In januari liet de regering al weten dat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht er de komende jaren flink wat geld bijkrijgen om maatregelen te nemen tegen crimineel gedrag van Marokkaanse jongeren.

De regering zegt zich zorgen te maken over dit ''hardnekkige'' probleem, waar het imago en toekomstperspectief van de hele Marokkaanse gemeenschap onder lijdt. De insteek is om de achterstandspositie aan te pakken en tegen te gaan dat deze jongeren zich afkeren van de samenleving.

Vier ministers hebben nu een aantal maatregelen bedacht op het gebied van school, werk, wijken, woonsituatie, veiligheid en discriminatie, die het toekomstperspectief van de Marokkaanse jeugd moet verbeteren. Het gaat om de ministers Remkes van Binnenlandse Zaken, Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing, Verdonk van Integratie en Donner van Justitie.

Er komt extra geld om de onderwijspositie onder Marokkaanse jongeren te verbeteren en werkloosheid terug te dringen. Dat gebeurt door de verlenging van de leerplicht, mentoring en coaching en door de ouders meer erbij te betrekken. Dit jaar is daarvoor 81 miljoen euro beschikbaar, oplopend tot 268 miljoen euro per jaar vanaf 2010. Tevens komt er nog 25 miljoen euro uit een potje om de leefbaarheid en veiligheid van probleemwijken te vergroten.

Nederlandse waarden en normen
Eerder werd reeds bekend dat burgemeesters en officieren van justitie meer bevoegdheden krijgen op te treden tegen overlastgevenden op straat. Verder worden initiatieven vanuit de Marokkaanse gemeenschap zelf meer gestimuleerd en ondersteund. ''Niet alleen de Marokkaanse kinderen maar ook de ouders hebben moeite met de opvoeding tussen twee culturen'', aldus het kabinet.

Marokkaanse ouders zullen worden geholpen met het uitdragen van de Nederlandse waarden en normen. Daarbij gaat het onder meer om praktische opvoedingsondersteuning. Jeugd- en welzijnswerkers moeten vroegtijdig signaleren als het misloopt.

De regering gaat tenslotte ook meer geld uittrekken om het netwerk van Anti-Discriminatiebureaus uit te breiden.