Wolkendek pakt zich samen boven Verdonk

Icoon PolitiekVoor minister Rita Verdonk ziet de toekomst er steeds minder zonnig uit. De afgelopen maanden kwam ze bepaald niet rooskleurig in de media; in januari Taida, in mei Hirsi Ali en nu gaat de brede inburgeringswet niet door en blijkt dat de beloofde asieldossiers niet afgehandeld kunnen worden. Vooral dat laatste zal een heikel punt kunnen worden, want ondanks Verdonks altijd opmonterende woorden over daadkracht en standvastigheid, is het wéér een belofte die ze niet na kan komen.

De nieuwe inburgeringswet, dat was echt een speerpunt van het kabinet geweest. 750 duizend (waaronder genaturaliseerde) allochtonen, die al jarenlang in Nederland wonen maar zich nauwelijks in de Nederlandse taal kunnen uitdrukken, zouden onder deze wet moeten vallen. Elke allochtoon die nog onder de oude inburgeringswet valt, maar hier niet mag blijven, zouden zonder pardon worden uitgezet. In totaal 26 duizend.

Dat was drie jaar geleden. Nu blijkt dat deze inburgeringswet onherroepelijk stopgezet wordt. Uit de Kamer klonk forse kritiek; de wet zou discriminerend zijn. Verdonk ging gisteren overstag en besloot dat de wet ingrijpend veranderd zou worden. De 26 duizend die uitgezet zouden worden zijn dus nog steeds niet afgehandeld. Er resteren nog ruim zesduizend dossiers, waarvan ze aan D66 beloofd had ze nog voor 1 juli af te werken.

Nu zegt de minister dat haar dit niet lukt. D66 vindt dat in dat geval, het generale pardon voor al deze gevallen er toch echt moet komen, hetgeen ze de afgelopen jaren meerdere malen hebben gevraagd. Fractievoorzitter Lousewies van der Laan liet gisteren nog weten dat "Verdonk een politiek probleem heeft". Voor Van der Laan zou deze kwestie overigens nog goed kunnen uitpakken met betrekking tot het lijsttrekkerschap van D66; als ze nu een vuist maakt, zou dat gunstig vallen bij haar achterban.

Volgende week woensdag is een spoeddebat gepland rondom het generale pardon aan de 26 duizend 'gedupeerde' gevallen. De Kamer zal diezelfde dag met Verdonk over de inburgeringswet praten. Afgelopen maandag werd deze wet reeds door schier de gehele Kamer van de hand gewezen, inclusief haar eigen partij de VVD. Van tevoren was ze reeds gewaarschuwd door haar eigen Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, de Raad van State en de Commissie Gelijke Behandeling dat haar wet onhaalbaar zou zijn.

Met dank aan Mainport voor de herschreven (!)submit.